III. SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE DİZDE İLERİ CERRAHİ TEKNİKLER UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Spor Travmatolojisi Şubesi tarafından düzenlenen      III.Spor Travmatolojisinde Dizde İleri Cerrahi Teknikler Uygulamalı Eğitim Toplantısı 13-14 Mayıs 2017 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Anatomi Laboratuarında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 24 katılımcıya, 7 istasyonda (14 taze donmuş kadavra dizinde ), 18 eğitici ile her pratik masasında iki eğitici ve en fazla 4 kursiyer olacak şekilde toplamda sekiz ameliyat tekniği öğretilmiştir. Her tekniğin 30 dakikalık teorik bölümü anatomi anabilimdalı amfisinde anlatılıp,hemen sonrasında ortalama 90 dakikalık pratik uygulama yapılmıştır

Toplantının başkanlığını Doç. Dr. Ali Öçgüder, program koordinatörlüğünü Prof. Dr. Reha Tandoğan, toplantı sekreterliklerini Doç. Dr. Ramazan Akmeşe ve Doç Dr. Gökhan Meriç yürüttüler. 

Tüm kursiyerlere önceki sene Prof. Dr. Reha Tandoğan ve Doç. Dr. Egemen Altan editörlüğünde hazırlanmış olan ve cerrahi teknikleri basamaklarıyla görsel ve teknik bilgiler ile anlatan  'Dizde İleri Cerrahi Teknikler Kılavuzu' dağıtıldı. Böylece tüm kursiyerlerin hiç bir basamağı atlamadan uygun bir şekilde cerrahi teknik ile uygulama yapılması sağlandı. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalının büyük desteği  ile gerçekleştirilen kurs organizasyonunda sonrasında  kursumuza katılan kursiyerlerden çok olumlu geri bildirimler alındı. Derneğimizce yapılan kursların önümüzdeki yıllarda daha verimli geçmesini diliyoruz. 

Kurs eğiticileri:

Dr. Ramazan AKMEŞE

Dr. Cem Nuri AKTEKİN

Dr. Egemen ALTAN

Dr. Özgür A. ATAY

Dr. Uğur HAKLAR

DR. Mehmet Emin ERDİL

Dr. Mustafa KARAHAN

Dr. Asım KAYAALP

Dr. Sinan KARAOĞLU

Dr. Özkan KÖSE

Dr. Gökhan MERİÇ

Dr. Ali ÖÇGÜDER

Dr. A. Merter ÖZENCİ

Dr. İlhan ÖZKAN

Dr. N. Reha TANDOĞAN

Dr. Kürşat K. TEKER

Dr. Mahmut UĞURLU

Dr. Meriç ÜNAL