Değerli Meslektaşlarımız,

TOTBİD Spor Travmatoloji Şubesinin düzenlediği IV. SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE DİZDE İLERI CERRAHİ TEKNİKLER EĞİTİM TOPLANTISI 28 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Ekte ayrıntılı programını bulacağınız toplantıda katılımcılar, diz travmaları ve hastalıklarında kullanılan gelişmiş cerrahi teknikleri, ülkemizin en deneyimli eğiticilerinden teorik olarak dinledikten sonra taze kadavra dizinde birebir uygulama olanağı bulacaklardır.

Bu toplantıya katılım başvurusu için son tarih 30 Mart 2018 dir. Toplantıdaki konular ve tekniklerin üst düzeyde olması nedeni ile artroskopi ve diz cerrahisinde temel bilgi ve deneyime sahip ortopedistlerin başvurusu gerekmektedir. Katılımcılar başvuru sırası ve deneyimleri göz önüne alınarak belirlenecektir.

Saygılarımızla,

Dr. Ali Öçgüder
TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Başkanı

Dr. Mahmut Uğurlu
Toplantı Başkanı

Dr. Ramazan Akmeşe

Dr. Osman Tecimel
Toplantı Sekreterleri