Değerli Meslektaşlarımız,

TOTBİD Spor Travmatoloji Şubesinin düzenlediği V. SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE DİZDE İLERİ CERRAHİ TEKNİKLER EĞİTİM TOPLANTISI 6 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Ekte ayrıntılı programını bulacağınız toplantıda katılımcılar, diz travmaları ve hastalıklarında kullanılan gelişmiş cerrahi teknikleri, ülkemizin en deneyimli eğiticilerinden teorik olarak dinledikten sonra taze kadavra dizinde birebir uygulama olanağı bulacaklardır.

Bu toplantıya katılım başvurusu için son tarih 20 Mart 2019 dur. Toplantıdaki konular ve tekniklerin üst düzeyde olması nedeni ile artroskopi ve diz cerrahisinde temel bilgi ve deneyime sahip ortopedistlerin başvurusu gerekmektedir. Katılımcılar başvuru sırası ve deneyimleri göz önüne alınarak belirlenecektir.

Saygılarımızla,

Dr. Ali Öçgüder
TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Başkanı

Dr. Tahsin Beyzadeoğlu
Toplantı Başkanı

Dr. Ramazan Akmeşe

Dr. Osman Tecimel
Toplantı Sekreterleri